Metodyka

Korzystam z wielu metod, m.in.:

 • Kinesiotaping, tzw. plastrowanie- sama metoda ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuję ją głównie do terapii: porażenia nerwu twarzowego, zaburzeń połykania, seplenienia międzyzębowego, zaburzeń oddechowych, ale również przeciwbólowo, dla wzmocnienia mięśni mimicznych i w wielu innych przypadkach.
 • PNF- torowanie mięśniowo- nerwowe wykorzystywane do przywrócenia funkcji nerwowo- mięśniowych, głównie podczas terapii: porażeń nerwów czaszkowych, zaburzeń połykania i oddychania, zaburzeń mimicznych i wielu innych.
 • Masaże logopedyczne- różnorodne techniki wykorzystywane do przywrócenia/ usprawnienia funkcji nerwowych i mięśniowych, terapii: zaburzeń czucia, dysartrii, wygórowanego odruchu wymiotnego, dla osób z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym itd.
 • Masaż Shantall- masaż pożądany głównie przez mamy, ponieważ pomaga w pielęgnacji i nawiązywaniu wyjątkowej więzi. Sprawia, że dziecko lepiej i szybciej się rozwija. Odpowiednio zmodyfikowany masaż wspomaga dziecko z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, jest fantastyczny dla terapii nadwrażliwości lub podwrażliwości czy też zaburzeń połykania.
 • Integracja sensoryczna (SI)- wykorzystywanie jej elementów w terapii logopedycznej wydaje się być niezbędne dla osób z trudnościami w SI. W swoim gabinecie korzystam z narzędzi do stymulacji i terapii wielozmysłowej, dla wszelkich zaburzeń SI.
 • Mioterapia- ćwiczenia dla mięśni mimicznych i narządu żucia. Ich celem jest leczenie i zapobieganie powstawania wad zgryzu.
 • Terapia ręki- zawierają się w niej: specjalistyczny masaż i ćwiczenia motoryki małej, które wpływają nie tylko na rozwój motoryki małej, ale także na rozwój mowy.
 • Techniki posturalne i kompensacyjne w dysfagii- wykorzystanie odpowiednio dobranych technik dla bezpiecznego i samodzielnego połykania.
 • Metoda werbo-tonalna- przeznaczona głównie dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Stymuluje pociechy do nabywania mowy w sposób naturalny i przyjemny.
 • Neuro- sensomotoryczna integracja odruchów- przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami odruchów/ reakcji niemowlęcych.
 • Komunikacja alternatywna- Makaton.
 • Wykorzystanie elementów terapii czaszkowo-krzyżowej w terapii logopedycznej dla wielu zaburzeń, od znoszenia bólu do terapii karmienia.

Pracuję również metodami lub elementami: m. Sherborne, Knillów, dobrego startu, Castillo- Moralesa, NDT Bobath, Arte-terapii, fonogestów i wieloma innymi.